2016. július 7., csütörtök

Állandó gyerekprogramok a Lelkészségen

Hétfõ 17:00-18:30h Furulyás zenei elõképzõ  IKS/Köln

A zeneoviban elsajátított zenei ismereteket hangszerre (furulyára) is átültetve tovább fejlesztjük. A szolmizációs készség, valamint a zenei írás és olvasás fejlesztése, gyerekdalok éneklése ebben a csoportban is folytatódik. Olyan iskolás gyerekek jelentkezését várjuk, akik már 1-2 évet jártak zeneoviba. Egy félév ára 40 €/gyerek. A foglalkozást Mustos Edit tartja. 2016. július 31-ig lehet jelentkezni.


Szerda 16:30-18:00h Legyél krea(k)tív  IKS/Köln

Kreatív magyar nyelvtanulás gyerekeknek. A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos fela-datok és kreatív foglalkozások által. Nagy hangsúlyt fektetünk az írásra és az olvasásra!
Az iskola összóraszámához és tandíjához igazodva félévenként 20 (18+2) alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek díja 100 €. A foglalkozá-sokat Páll Fatime vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével a Lelkészség elérhetõségein lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.


Péntek 16:45-17:30h Varázsjátékok  IKS/Köln

Klaus W. Vopel ötlete alapján Gõbel Orsolya által megírt Varázsjátékok során relaxációs módszerrel képeket képzelnek el a gyerekek, így ez egy fan-tázia játék. A játék azzal zárul, hogy lerajzolják a gyerekek azt, ami megje-lent a szemük elõtt. A játékok szorongáscsökkentõ, önértékelés növelõ hatásúak. A foglalkozásra 4-7 éves korú gyerekeket várunk. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein lehet 2016. augusztus 31-ig.


Péntek 17:30-18:30h Zeneovi + Kreatív  IKS/Köln

A zeneoviban magyar gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok által tanulják meg a gyerekek a tiszta, szép éneklést, fejlõdik a ritmusérzékük, elsajátítják a szolmizáció, valamint a zenei írás és olvasás alapjait.
A zeneovi mellett párhuzamosan haladó kézmûves foglalkozáson a gyerekek különbözõ kreatív dolgokat próbálhatnak ki (pl.: festés, szalvéta technika, hajtogatás, varrás, stb.).
Félévenként 16 órát garantálunk: ebbõl 14 a pénteki foglalkozások száma és 2 a félévzáró mûsor. Így az egységesített (iskola, óvoda, zeneovi) tandíj szerint egy félév ára 40 €/gyerek. A zeneovit Mustos Edit tartja, a kézmûves foglalkozást Páll Fatime vezeti.  Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

  
Szombat 9:30 - 13:00h Hétvégi magyar iskola  IKS/Köln

Kétheti rendszerességgel magyar iskolába hívjuk az általános iskolás gyere-keket. Magyar nyelv és irodalom, magyar népmesék, népdalok és mondák, hittan, matematika és környezetismeret alkotják a tananyagot. Az oktatás 4 tanítási órát foglal magába. Félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelent-kezõknek, melynek díja 100 €. A termeink méretei miatt csak korlátozott számú diákot tudunk egy-egy osztályba felvenni. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség elérhetõségein lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

Szombat 9:30 - 13:00h Hétvégi magyar óvoda  St. Aposteln/Köln

Az ovis foglalkozásokra – amelyeket a magyar iskolával azonos napokon tartunk – betöltött 3 éves kortól várjuk a játszópajtásokat, akik egy tartal-mas, de játékos délelõttöt magyar nyelvû közegben szeretnének eltölteni. Az iskola programjához igazodva félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek díja szintén 100 €. A foglalkozásokat Bartha Mónika vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.