2016. július 22., péntek

Betelt létszám

Tájékoztatjuk a kedves Érdeklődőket, hogy a 2016/17-es tanév első félévére már csak a várólistára tudunk jelentkezést fogadni, mert a létszám betelt. 

2016. július 7., csütörtök

Állandó gyerekprogramok a Lelkészségen

Hétfõ 17:00-18:30h Furulyás zenei elõképzõ  IKS/Köln

A zeneoviban elsajátított zenei ismereteket hangszerre (furulyára) is átültetve tovább fejlesztjük. A szolmizációs készség, valamint a zenei írás és olvasás fejlesztése, gyerekdalok éneklése ebben a csoportban is folytatódik. Olyan iskolás gyerekek jelentkezését várjuk, akik már 1-2 évet jártak zeneoviba. Egy félév ára 40 €/gyerek. A foglalkozást Mustos Edit tartja. 2016. július 31-ig lehet jelentkezni.


Szerda 16:30-18:00h Legyél krea(k)tív  IKS/Köln

Kreatív magyar nyelvtanulás gyerekeknek. A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos fela-datok és kreatív foglalkozások által. Nagy hangsúlyt fektetünk az írásra és az olvasásra!
Az iskola összóraszámához és tandíjához igazodva félévenként 20 (18+2) alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek díja 100 €. A foglalkozá-sokat Páll Fatime vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével a Lelkészség elérhetõségein lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.


Péntek 16:45-17:30h Varázsjátékok  IKS/Köln

Klaus W. Vopel ötlete alapján Gõbel Orsolya által megírt Varázsjátékok során relaxációs módszerrel képeket képzelnek el a gyerekek, így ez egy fan-tázia játék. A játék azzal zárul, hogy lerajzolják a gyerekek azt, ami megje-lent a szemük elõtt. A játékok szorongáscsökkentõ, önértékelés növelõ hatásúak. A foglalkozásra 4-7 éves korú gyerekeket várunk. Jelentkezni a Lelkészség elérhetõségein lehet 2016. augusztus 31-ig.


Péntek 17:30-18:30h Zeneovi + Kreatív  IKS/Köln

A zeneoviban magyar gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok által tanulják meg a gyerekek a tiszta, szép éneklést, fejlõdik a ritmusérzékük, elsajátítják a szolmizáció, valamint a zenei írás és olvasás alapjait.
A zeneovi mellett párhuzamosan haladó kézmûves foglalkozáson a gyerekek különbözõ kreatív dolgokat próbálhatnak ki (pl.: festés, szalvéta technika, hajtogatás, varrás, stb.).
Félévenként 16 órát garantálunk: ebbõl 14 a pénteki foglalkozások száma és 2 a félévzáró mûsor. Így az egységesített (iskola, óvoda, zeneovi) tandíj szerint egy félév ára 40 €/gyerek. A zeneovit Mustos Edit tartja, a kézmûves foglalkozást Páll Fatime vezeti.  Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

  
Szombat 9:30 - 13:00h Hétvégi magyar iskola  IKS/Köln

Kétheti rendszerességgel magyar iskolába hívjuk az általános iskolás gyere-keket. Magyar nyelv és irodalom, magyar népmesék, népdalok és mondák, hittan, matematika és környezetismeret alkotják a tananyagot. Az oktatás 4 tanítási órát foglal magába. Félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelent-kezõknek, melynek díja 100 €. A termeink méretei miatt csak korlátozott számú diákot tudunk egy-egy osztályba felvenni. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség elérhetõségein lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

Szombat 9:30 - 13:00h Hétvégi magyar óvoda  St. Aposteln/Köln

Az ovis foglalkozásokra – amelyeket a magyar iskolával azonos napokon tartunk – betöltött 3 éves kortól várjuk a játszópajtásokat, akik egy tartal-mas, de játékos délelõttöt magyar nyelvû közegben szeretnének eltölteni. Az iskola programjához igazodva félévenként 10 alkalmat garantálunk a jelentkezõknek, amelynek díja szintén 100 €. A foglalkozásokat Bartha Mónika vezeti. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével (honlapról letölthetõ) a Lelkészség lehet.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

Jelentkezés a 2016/17-es tanévre


A következő tanév beiratkozási határideje július 31.
Az alábbi jelentkezési lapot kitöltve és aláírva várjuk a megadott email címre.
A maximális létszám elérése után, már csak várólistára lesz lehetőségünk új gyerekeket felvenni.
20. foglalkozás - Évzáró ünnepség

Szeretném a gyerekeket megdicsérni és az évzárón nyújtott teljesítményükhöz gratulálni! Nagyon-nagyon ügyesek voltak! Nagyon büszke voltam rájuk!
A Szülőknek pedig szeretném megköszönni, hogy támogatják az évközi munkánkat, és rendszeresen hordják a gyerekeket a foglalkozásokra.


Mindenkinek élménydús, vidám nyarat kívánunk, 
találkozunk szeptemberben!

19. foglalkozás - Hétpróbás lovagi torna

Az évzáró műsorának próbája után elkezdődött a várva várt hétpróbás lovagi torna.
A gyerekeknek hét próbát kellett teljesíteni. Minden sikeres feladatmegoldás után pecsétet szerezhettek pajzsukra. A torna végén pedig, amennyiben mind a 7 pecsétet megszerezték, lovaggá ütöttük őket.


  • 1. próba: Kötélhúzás
Elsőként lovagjelölt a lovagjelölttel, majd csapatban is felmértük az erőnket.

  • 2. próba: Trónfoglalás
Miután a "trónszékeket" a terem közepére rendeztük, indulhatott a küzdelem a trónokért. Zenére minden jelöltnek el kellett foglalnia egy trónt.


  • 3. próba: Faroklopó
Mindenki nadrágjába - szoknyájába egy-egy szalagot tűztünk, melyre úgy kellett vigyázniuk, hogy közben ők másokét megszerezzék. Az volt a legéberebb, legcselesebb jelölt, akinek a szalagja megmaradt, de másoktól a legtöbbet gyűjtötte össze.

  • 4. próba: Kardélre hánytuk a... karikákat
  • 5. próba: Árokugrás

  • 6. próba: Célbadobás

Tüzes ágyúgolyókat (babzsákokat) kellett a várfalra (dobozba) kilőni.
  • 7. próba: Kard és korona készítés, valamint lovaggá ütés

Mindenki nagyon lelkes és ügyes volt. A foglalkozás végén pedig lezajlottak a csaták is az elkészült papírkardokkal... 

18. foglalkozás

Készülődés az évzáró ünnepségre:

Trapp, trapp, trapp, lovam trappolgat...
Fújja a szél a fákat...
Én kis kertet kerteltem...
Mag, mag, búzamag... 
Ess eső, ess..
Esik eső, jaj-jaj-jaj...
Csepp, csepp, csepereg...
Süss fel nap, fényes nap,  
Erdő szélén házikó...
Ez a malac piacra megy...
Csip-csip csóka...
Zsipp-zsupp, kenderzsupp...

Tánc: 
* Zöld erdőben jártam, virágok között...
* Háromlábú görbe szék 

Mese (málnázással egybekötve):

Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát?

Dal:
Málna
Nem tudja a bálna, milyen jó a málna.
Ha tudná a bálna, milyen jó a málna,
Csak málnát zabálna
.

Barkácsoltunk:
Gryllus Vilmos: Katica-dal
Domború hátam,
Pöttyös a szárnyam.
Baktat a fűben
Hat pici lábam.
Mászom a dombra
Szárnyamat bontva.
Ringat a szellő,
Ez csak a dolga.

Szállok az égen,
Nap süt a réten.
Hét kicsi pöttyöm
Csillan a fényben.
Ámde megállok,
Rád ha találok.
Nyújtsd fel az ujjad,
Arra leszállok.